Përmbledhje e Konferencës

 • Konferenca e 4-të e Telekomunikacionit Shqiptar InfoCom
  100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë
  Nga evolucioni infrastrukturor në revolucion digjital

   

  Konferenca e 4-të e Telekomunikacionit Shqiptar InfoCom  do të zhvillohet ditën e Martë, më datë 20 Nëntor, 2012 pranë Hotelit Sheraton në Tiranë dhe pritet të jetë edhe një herë atraksioni kryesor për industrinë e Telekomunikacionit dhe Teknologjisë së informacionit. Konferenca do të organizohet nga kompania mediatike Smart Press S.A, një nga kompanitë lider në këtë fushë, zotëruese e faqeve të internetit të teknologjisë, botuese e revistave, dhe organizuese e njohur e shumë konferencave.

  Konferenca e 4-të e Telekomunikacionit Shqiptar InfoCom  është një tjetër ngjarje e suksesshme, e organizuar nga Smart Press SA, gjatë 15 viteve të fundit të organizimit të konferencave, në Greqi dhe Qipro.

  Konferenca e këtij viti ka të bëj e gjitha me krijimin. Krijimin e infrastrukturës që do të çoj në një revolucion digjital i cili do të kthehet në një rritje produktiviteti dhe zhvillimi me ritme shumë të shpejta, në një vend i cili ka treguar shumë herë përpara 100 vjetorit të pavarësisë së tij, se mund të përdorë shumë mire mundësitë e reja. Sektori TIK një ndër liderët në treg është përgjigja e recesionit global dhe Shqipëria ndodhet në momentin më të favorshëm për të treguar se e vetmja mënyrë për të ecur përpara është digjitalizimi. Kjo vlen për disa seksione të ekonomisë lokale, duke filluar nga lidhjet e qytetarëve ndaj qeverisë së centralizuar (e-qeveria), nga mënyra se si njerëzit argëtohen, (Televizione digjitale) apo nga komunikimi. (Telefoni-internet)

   Konferenca e 4-të e Telekomunikacionit Shqiptar InfoCom  synon të identifikojë praktikat optimale dhe të parashikojë të ardhmen e TIK në Shqipëri. Sesionet e konferencës vijojnë si më poshtë:

   Sesioni i parëKa të bëjë i gjithi me Grupin e gjere!

  Dihet përgjithësisht se broadband-i mund të kontribuojë në rritjen e PBB-ës në çdo shtet, por është gjithashtu e qartë rëndësia që luan kostoja në zgjerimin fizik të infrastrukturës… Operatorët dhe shitësit janë të detyruar të marrin në konsideratë kthimin e investimeve dhe modelin e profitabilitetit që lejon një qëndrueshmëri konstante.

  Megjithatë, duke qenë se infrastruktura e broandband-it në fund të fundit do të jetë një kapital kombëtar, si dhe kush mund ta përcaktojë kontributin e shtetit? Cili është roli i kuadrit ligjor të investimeve? Dhe çfarë modeli broadband-i do të mbizotëroj? Celular, fiks, bakër apo fibër? Së fundmi, sa kohë do të duhet për epokën 4G?

   Pikat kyçe të diskutimit të panelit janë:

  • Mekanizmat e financimit për promovimin e vendosjes së infrastrukturës broadband – çështja e subvencionimit shtetëror, sidomos për zonat rurale, pas modelit të suksesshëm të BE-së rreth Rural BB.

  • Nxitja e investimeve private në grupin e gjerë përmes rregullimit stimulues.

  • Risi Stimulimi dhe zhvillimi të aplikacioneve dhe shërbimeve. Zgjerimi i leximit digjital për gjeneratën e ardhshme.

   Sesioni i dytë: e-Albania: Lëri të dhënat të rrjedhin…

  Ndërsa koha kalon, shërbimet e zërit po përdoren gjithnjë e më pak dhe përdorimi i të dhënave po arrin majat. Grupi i gjerë mundëson ofrimin e e-Aplikacione dhe sidomos m- Aplikacione (m-agrikulture, m-bankare, m-shëndet, m-edukim, etj.) dhe e mira është se të gjitha këto karakteristika mund të jenë të arritshme nga e gjithë popullsia në zonat urbane ose ato rurale, të pasura apo të varfra.

  Efekti pozitiv në ekonomi është i dukshëm pothuajse në mënyrë të menjëhershme: e-commerce (tregti), mikro-pagesa, shërbime doganore dhe informacioni, rritja e kontrollit dhe monitorimit e të dhënave, rritja e realitetit të pajisjes mund të sjelli një bum ekonomik duke siguruar produkte dhe shërbime me më tepër vlerë.

  Në frontin e-Qev, disa implementime janë realizuar tashmë dhe të tjera pritet të vijojnë. Sektori privat ka qenë gjithashtu aktiv dhe ne kemi qenë dëshmitarë të disa implementimeve shumë të suksesshme dhe sinergji në e-Shërbime, për shembull në e-Shëndet, e-Edukim (e-SIGURI përfshirë këtu dhe kontrollin prindëror) dhe fusha të tjera me ndikim serioz social.

  Megjithatë, shumë më shumë së shpejti do të “popullojnë” jetën e përditshme të Shqipërisë, si Informatika -që konsiderohet gjerësisht si gjenerata e ardhshme e ofrimit të shërbimeve-me siguri do të sjellë një jetë të re në sektorë të ndryshëm që ofrojnë kursimet e kostos, rritje të shtimit dhe më shumë përdorim efikas të burimeve.

   Pikat kyçe për diskutimin e panelit janë:

  • Modelet e implementimit (IaaS, PaaS, MSA)

  • Ofruesit e strategjive

  • Vendosja e modeleve

  • Premtimet e SLA-se dhe arritjet KPI-së

  Sesioni i tretë: Samiti CEO- Duke kërkuar balancën e duhur

  Palët e interesuara kryesore në tregun TIK në Shqipëri do të takohen në fazën e Infocom Forumi Shqiptare dhe do të shprehin pikëpamjet e tyre mbi çështjet më të rëndësishme që vendi përballet sot në këtë sektor. Duhet thënë se balancimi i drejtë duhet të gjendet sa më shpejt të jetë e mundur në lidhje me investimet dhe fitimet, liberalizimin dhe rregullimin e tregut, përfitimet e punonjësve dhe, papunësisë konvergjencës dhe separatizmit.

  Nëse përpjekjet e tyre rezultojnë të suksesshme, rezultati mund të çojë në zhvillimin e vendit -nëse jo ngërçi ekonomik do të jetë i pashmangshëm. Koha ka ardhur dhe mundësitë janë në pritje. Në vitin 2015 Shqipëria do të kalojë nga televizioni analog në atë digjital. Cilat janë hapat e ardhshëm që duhet të merren nga kompanitë e harduerëve dhe softuerëve, sektorit të medias dhe publikut, në mënyrë që të pozicionojë veten më mirë përpara ditës D? Cilat janë mësimet e nxjerra nga ekuivalenti i fundit grek, ku shume probleme janë zgjidhur nga krijimi i një platforme të përbashkët DIGEA?

   Çmimet e Infocom Albania

  E fundit por jo më pak e rëndësishme, konferenca do të mbyllet me Çmimet e Infocom Albania që shpërblen dhe nderon kompanitë novatore, shërbimet, produktet dhe drejtuesit e tregut.

  Qëllimi i shpërblimeve është të njohë publikisht përpjekjet dhe efektivitetin e të gjithë atyre që kanë kontribuar kreativitetin dhe pasionin e tyre për rritjen e tregut dhe avancimin e teknologjisë në Shqipëri.

 • Security World Magazine