B2B

  • Informacion lidhur me sponsorizimet

    Ky seksion, është një kanal i hapur komunikimi midis sponsorëve dhe mbështetësve të konferencës së 8-të “Infocom World Albania”.

    Lidhur me çdo informacion, jeni të lutur të komunikoni me Z. Idit Riza (i.riza@bizz.al).

     

  • Security World Magazine